Wyniki badań CDI

Od 1 sierpnia 2010 r. Do 24 kwietnia 2012 r., Z 16873 badanych próbek biegunki od pacjentów szpitali i społeczności w regionie Leeds, 888 (5%) było pozytywnych pod względem cytotoksyn C. difficile, reprezentujących 660 przypadków CDI u 625 pacjentów (z wyłączeniem powtórzeń ≤ 10 SNV) ). Ogółem udało się zsekwencjonować 831 izolatów C. difficile, co … [Read more…]

Leczenie CDI cz. 2

Przypadki CDI zdefiniowano jako pierwszą próbkę C. difficile pozytywną dla hodowli od każdego pacjenta z pozytywnym wynikiem na obecność cytotoksyn, plus próbki powtórzeń z dodatnimi hodowlami> 10 SNV różniące się od wszystkich wcześniejszych próbek (bardzo mało prawdopodobne, aby wystąpiły w wyniku mutacji podczas badania). W każdym przypadku zebrano dane dotyczące płci; wiek; wszystkie epizody hospitalizacji … [Read more…]